Naslovna Booking najbolja cijena
HR

EU PROJEKT

NAZIV PROJEKTA : Informatizacija poslovanja integralnog hotela Srce prirode


OPIS PROJEKTA : Svrha projekta je kroz integraciju i optimizaciju poslovnih aktivnosti povećati učinkovitost i produktivnost poslovanja obrta te stvoriti uvjete za veću konkurentnost na tržištu. Provedbom projekta će se ukloniti značajna ograničenja sa kojima se obrt sada susreće u poslovanju, što će se ogledati u boljoj organizaciji rada, učinkovitijoj suradnji između pojedinih odjela, boljoj povezanosti sa kupcima i dobavljačima, bržem i lakšem planiranju i donošenju odluka koje će temeljiti na cjelovitim podacima i njihovoj stalnoj dostupnosti, boljim uvjetima rada zaposlenika i većoj kvaliteti usluge prema kupcima.

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA: Ciljevi su povećati konkurentnost Integralnog hotela Srce prirode na domaćem i stranim tržištima. Rezultati projekta će se ogledati kroz ugrađenu novu informatičku oprema, povezane poslovne procese, implementiran informatički sustav u poslovanje hotela te provedenu specijalnu i opću obuku zaposlenika.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 300.237,50 HRK, iznos koji sufinancira EU: 216.171,00 HRK
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.02.2017 – 01.06.2017
KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Katarina Srakovčić Korač, katarina@hotelkorana.hr
 

 
 Europska unija
Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Image result for strukturni fondovi logo
 

VIŠE DETALJA O FONDOVIMA:

-              http://www.strukturnifondovi.hr
-              http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779